Google+ Followers

Google+ Followers

शुक्रवार, 27 मार्च 2015

नारायणी नमो:नम:
#
सर्व मंगल मांगल्य , सर्वे शक्ति नमो:नम:
सत्या शुधा नित्या गोरी , नारायणी नमो:नम: 

मायातीता ज्योत्स्ना , शान्ता विधा शाश्वती 
महागर्भा जगन्माता ,मुद्रा वरदा सरस्वती
महानिद्रा कालरात्रि ...
महानिद्रा कालरात्रि , श्री कालयोनि नमो:नम:
सत्या शुधा नित्या गोरी , नारायणी नमो:नम:

भक्ति गम्या नित्या सिद्धा , दीक्षा दीप्ता विद्धाधरी
धरा धारा निराधारा , माँ निरन्तरा सर्वेश्वरी
देवदेवी महादेवी ...
देवदेवी महादेवी , मातेश्वरी नमो:नम:
सत्या शुधा नित्या गोरी , नारायणी नमो:नम:

शुन्य संख्या जरातिता , मान्या शोभा धारनी
श्रुति निति मेघा सोम्या , गति शुभ तारनी
अज्या पुज्या रम्या दीक्षा ...
अज्या पुज्या रम्या दीक्षा , यशाश्विनी नमो:नम:
सत्या शुधा नित्या गोरी , नारायणी नमो:नम:

निष्ठां द्रष्टि तुष्टि पुष्टि , अपुर्वमाला श्रीधरा
ऐन्द्री जन्या ईज्या पुर्वा , बुद्धिमता श्रीफला
सुची शुद्धि भक्ति मुक्ति ...
सुची शुद्धि भक्ति मुक्ति , शिव्याशक्ति नमो:नम:
सत्या शुधा नित्या गोरी , नारायणी नमो:नम:
#सारस्वत
14042013