Google+ Followers

Google+ Followers

मंगलवार, 22 जुलाई 2014

जै शिव सुन्दर नम:शिवाये


#
नम:शिवाये .
नम:शिवाये .
जै शिव शंकर नम: शिवाये
जै शिव सुन्दर नम: शिवाये
जै करुणाकर नम:शिवाये
जै गंगाधर नम:शिवाये
ॐ नम:शिवाये
ॐ नम:शिवाये
ॐ नम:शिवाये

देवादि देव आदिदेव महादेव नम: शिवाय
कृतयुग योगी कालरुद्र जगकल्याणक महेश्वराय
शांति सेतु योगाधिपति प्रबर्ह्मरूपा परमेश्वराय
नम: शिवाये . नम: शिवाये .
जै शिव शंकर नम: शिवाये

मंगल कारक विघ्नविनाशक नीलकंठ संकट के नाशक
जै हट योगी रमता जोगी आदिअन्न्ता हे अविनाशक
जटाजूट गंगा श्रीचन्द्र्र अंगराग भस्मी जगपालक
नम: शिवाये . नम: शिवाये .
जै शिव शंकर नम: शिवाये

प्रलयंकरकारी भयंकरभारी त्रिशूलधारी नम: शिवाय
नंदी सवारी नागेश्वरधारी हे डमरूधारी नम: शिवाय
दीनानाथ विश्वनाथ हे कालाशी त्रिपुरारी नम: शिवाय
नम: शिवाये . नम: शिवाये .
जै शिव शंकर नम: शिवाये
#सारस्वत
05082013